Двойки с репродуктивни проблеми от Смолян и региона ще получават безплатни консултации и ще бъдат насочвани към специалисти по репродуктивно здраве в новооткрития и първи по рода си медико-социален център за майчино и детско здраве в областната болница. Центърът е част от проекта на здравното министерство за подобряване на раждаемостта и репродуктивното здраве у нас, като още един такъв консултативен кабинет вече работи в Пловдив. До края на годината от министерството палнират подобни центрове да отворят врати в още 27 областни болници и 15 големи общински клиники. Целта на консултативните кабинети е увеличаване процента на здраво родените бебета у нас, полагане на качествени грижи за здравето на майките им, запазването на децата в семействата и правилното им отглеждане.
 
В новия медико-социален център в Смолян ще работят АГ специалисти, педиатри, социални работници и психолози, с които всеки ще може да се консултира препратен с направление от личния си лекар и педиатър или по препоръка от родилен дом, детски ясли и отделите за “Закрила на детето”. Бъдещите родители ще получават всякаква информация и нужния набор от изследвания, за да са сигурни, че детето им ще се роди здраво. Специално внимание ще се обръща на бъдещите майки с диабет, високо кръвно и сърдечно-съдови заболявания. Родителите на деца с увреждания ще получават не само здравни съвети, но и социална помощ.  
 
Очакваните от МЗ резултати от бъдещата работа на консултативните центрове: 
 
– Достъп до интегрирани здравно-социални услуги на млади хора, двойки с репродуктивни проблеми, деца с хронични заболявания, бременни и родилки;
– Достъп до медицински услуги за деца и бременни, особено рискови и с хронични заболявания;
– Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на мерки за ограничаването им;
– Повече информация на родителите как да отглеждат децата си здравословно;
– По-здрави деца, бременни жени и родилки.