Нашата цел е цялостна грижа за пациентите.

Д-р Иван Иванов е акушер-гинеколог, сертифициран специалист по фетална морфология, специализирал в големи европейски центрове по ендоскопска хирургия и майчино-фетална медицина IRCAD, Strasbourg-France, London, Vienna, FMF. Има научна степен „Доктор по медицина“. Основател и управител на МЦ „Гален“ – Стара Загора.

Д-р Иванов, много жени, заченали инвитро, осъзнават, че всъщност не са особено наясно какво е нужно да предприемат, след като видят двете черти на теста за бременност. Нека да систематизираме – кои са стъпките и в какъв ред?

Обикновено жените след асистирана репродукция имат инструкции как да процедират след трансфера на ембрионите. Това включва списък на необходимите медикаменти, кога да си направят тест за бременност и пр. Тестът за бременност е обикновено количествен (взема се кръв и се изследват нивата на гонадотропния хормон, произвеждан от хориона, т.е. резултатът е цифров). Този тест може да се наложи да се повтори.

След това, в зависимост от това по какъв протокол е била стимулацията и кога е правен ембриотрансферът, се планира и ехографски преглед. Той обикновено е с вагинален ехограф и е 4 седмици след трансфера на ембрионите. Установяват се броят на имплантираните ембриони, мястото на имплантацията им (най-често е в маточната кухина), наличието на сърдечна дейност и пр.

 

На какво е важно да обърнем внимание в първия триместър и след това?

В първи триместър е важно коректното датиране на бременността – определянето на срока и вероятния термин на раждане. Бременността след асистирана репродукция се класифицира като рискова и съответно бременните подлежат на по-чести прегледи и изследвания. Това включва и стандартните за всяка бъдеща майка оценка на феталната анатомия в първи триместър и комбиниран скрининг за хромозомни аномалии, оценка на феталната анатомия във втори триместър и т.нар. wellbeing scan в трети триместър. При бременните след асистирана репродукция е повишен рискът от предтерминно раждане. Това се дължи, от една страна, на повишената честота на многоплодните бременности след асистирана репродукция, но и на други ненапълно изяснени фактори.

 

Скрининг

Необходимо е провеждането на скрининг за предтерминно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка, оценка на биологични маркери, влагалищната микрофлора и пр. и прилагането на съответни мерки за повлияване на риска. Възрастта на бременните след асистирана репродукция е относително по-висока, а това се свързва с усложнено протичане на бременността и съответно усложнен перинатален изход.

 

При бременните след асистирана репродукция е относително повишена честотата на новородени с ниско тегло (предтерминно родени и малки за гестационната възраст), проблемен перинатален изход, раждане чрез цезарово сечение, предлежаща плацента, абрупция на плацентата, прееклампсия и пр. Въпреки че тези рискове са значително по-високи при многоплодна бременност, дори и едноплодните бременности след асистирана репродукция са с повишен риск от усложнения спрямо спонтанните бременности.

Остава неизяснено засега до каква степен това усложнено протичане на бременностите след асистирана репродукция се дължи на подлежащите причини за безплодие, на техниките на асистираната репродукция или на други фактори. При бременните след асистирана репродукция е необходимо стриктно и системно прилагане на целия арсенал от методите на перинаталната медицина за превенция и лечение на усложненията.

 

Тази година МЦ „ГАЛЕН“ стана на 10 години. Освен специалисти по акушерство и гинекология, на разположение на вашите пациентки са и специалисти по ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология и психология. От страницата ви във фейсбук разбрах, че дори предлагате безплатна юридическа помощ на вашите пациентки.

Нашата цел е цялостната, пълна грижа за пациентките. За да имаме пълната картина и правилната диагноза, ние се нуждаем от поглед върху всеки детайл. Екипната работа е особено важна и по отношение на спокойствието на нашите пациентки, на които не им се налага да се лутат между няколко клиники, специалисти, лаборатории и т.н.

А относно правната грижа, нашият юрист адв. Светлана Стоичкова сама изяви желание да консултира безплатно пациентките ни при нужда, свързана с доказване на произход от бащата, упражняване на родителски права, режим на лични контакти с детето, издръжка или друго, свързано с родителската отговорност за техните бебета или по-големи деца. Стараем се да държим пациентките си информирани чрез страницата и групата ни във фейсбук и сайта на МЦ „Гален“. От началото на ковид-епидемията стартирахме и периодични безплатни онлайн консултации за читателите на медиите ни.

 

Щастлив край

В работата ни няма по-голямо удовлетворение от това, да видим как една жена сбъдва мечтата си да даде живот. Някои пациентки са с особено драматични истории и дълги битки преди това, други – не, но всяка е еднакво ценна със своята уникалност и жажда за сбъдване на щастието. Ние самите сме родители и се вълнуваме при всяка наша обща победа, при всяка битка с щастлив край.