БТА, Мартин Пенев, 28.01.2023 г.

За две години община Русе е отпуснала еднократна финансова помощ на 416 родители за раждане на второ дете или близнаци. Това съобщи в интервю за БТА началникът на общинския отдел “Здравни дейности” в Русе Радостина Пейкова. По думите й това е част от политиката на общината за поощряване на отговорното родителство.

Тя припомни, че с решение на Общинския съвет от 14 декември 2020 година е приета наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускате на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе. “Съгласно наредбата размерът на предоставената еднократна финансова помощ е 150 лева при раждане на второ дете и 400 лева при раждане на близнаци”, обясни Пейкова.

Право на финансова помощ имат родителите или осиновителите, които отговарят на няколко условия. Те трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Русе, като единият родител да е с постоянен адрес не по-малко от година към момента на раждане на детето. Двамата трябва да са навършили 18 години към момента на раждане на детето и да имат непрекъснати здравни осигуровки.

Пейкова обясни, че наредбата е влязла в сила от 1 януари 2021 година. Финансовата помощ се предоставя за деца, родени след 31 декември 2020 г., които са втори поред в семейството или са близнаци.

“В периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2022 г. в община Русе са постъпили общо 473 заявления-декларации от родители на новородени деца за получаване на еднократна финансова помощ по реда на наредбата. Към момента няма депозирани заявления от осиновители на новородените деца. Отпусната е еднократна финансова помощ на 416 лица, които отговарят на условията. От тях 377 родители са за раждане на второ дете, а 39 – за близнаци. Изплатените финансови средства от бюджета на общината са в размер на 70 100 лева”, каза Пейкова.

“Подпомогнати са всички родители, които отговарят на условията за получаване на финансова помощ по наредбата, включително и за деца, родени на територията на други населени места. Общо 57 родители имат отказ, като основни причини са липса на адрес в община Русе и неплатени здравни осигуровки”, обясни Пейкова.

По думите й необходимите документи за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на Община Русе в раздел “Здравеопазване”.

Източник: БТА

сн. Freepik

BTA logo, Бебе навреме, Искам бебеБебе навреме, Искам бебе, БТА