Мария Гроздева, Ирина Тенчева и Ива Дойчинова застават с лицата си да популяризират каузата за донорство на генетичен материал
 
Фондация „Майки за донорството“, съучредител на която е “Искам бебе”, стартира в началото на септември национална информационна кампания за донорството на генетичен материал. Посланието на кампанията „Дари частица от теб за нов живот“ ще бъде разпространено с над 40 информационни билборда и брандинг на автобуси от градската мрежа в различни градове в страната като целта е да се привлече общественото внимание върху нуждата от даряване на генетичен материал.
Мария Гроздева Ирина Тенчева и Ива Дойчинова са трите дами, които застават с лицата си, за да подкрепят каузата на новоучредената фондация и да говорят за проблемите на близо 40 000 двойки в страната, които имат нужда от донорски генетичен материал, за да имат дете.
 
„Майки за донорството“ обединява интересите на над 580 жени дарили генетичен материал за периода 2010 – 2014 г. Основната цел на фондацията е да налага спазването на медицинските, правни и етични стандарти при даряване на генетичен материал като работи активно и за разработването на етичен кодекс. „Майки за донорството“ ще следи за нарушения при извършването на процедурата на даряване на генетичен материал чрез онлайн платформа, където ще се подават сигнали за злоупотреби. Организацията ще работи и в посока информираност на донорите, като ще им бъдат разяснявани както медицинските и възрастови изисквания към тях, така и юридическите последици от даряването. 
Организацията на майките – донори на яйцеклетки, ще търси начини за сътрудничество и обмяна на опит с европейските институции, отговарящи за стриктното прилагане на стандартите при даряване на генетичен материал.
 
За повече информация за кампанията, вижте в сайта на фондацията: