Д-р Димитър Стефанов е трети мандат кмет на община Тутракан. Завършил е Тракийски университет, тогавашния ВИЗВМ – Стара Загора, със специалност „Ветеринарна медицина“. Има две специализации – „Заразни и паразитни болести“ и „Безопасност на храните от животински произход”. Работил е за Европейската комисия във връзка с борбата със заразните болести по животните – ерадикацията на заболяването „шап“ в региона на Странджа, „нодуларния дерматит“, „птичия грип“ и с много други заразни заболявания по животните, голяма част от които се пренасят и по хората. Той е човекът, който обяви „тихия бяс“ по лисиците през 2006 г., а през 2009 г. – „класическата чума“ по дивата свиня. Правил е изследвания заедно с проф. Цачев в синхрон с Катедра „Тропически и екзотични болести“ и с Българската агенция за безопасност на храните по едно много интересно заболяване – т.нар. треска „Западен Нил“, известно в хуманната медицина като „нилска треска“.

През 2012 г. е представител на България на Световния симпозиум по проблемите с болестите по пчелите, който се проведе в Прага. Има публикации в световния журнал по ветеринарна медицина, като съавтор на една от небезизвестните статии относно новаторството във връзка с ерадикацията на „класическата чума“ по дивата свиня. Заедно с д-р Александров и с д-р Каменов са първите ветеринарни лекари, които успяват да чипират и да следят движението на диви животни със сателитни връзки.

 

Д-р Стефанов, кога бе даден стартът на подпомагането на семейства с репродуктивни проблеми?

Благодарение на добрите взаимоотношения, които имаме с фондация „Искам бебе“, осъществихме един добър синхрон в работата между тях и Община Тутракан – разработихме специален Правилник, който бе одобрен от Общинския съвет през октомври 2014 г. Направихме го, защото в последните години има много семейства с такива проблеми – искат да имат деца, но нямат финансовия ресурс за извършването на необходимите изследвания и процедури. Това беше основната причина. Нека да не забравяме, че няма ли деца в една община, то тази община няма бъдеще.

Всяка година от общинския бюджет се отпускат 10 хил.лв. В зависимост от необходимостта от различни процедури, комисия, формирана с моя заповед, разглежда молбите и съпътстващите ги медицински документи и определя сумата за подпомагане. От нея могат да се възползват семейства и двойки с доказани репродуктивни проблеми, с постоянен адрес в община Тутракан, недължащи местни данъци и такси.

 

А колко семейства са се възползвали от това досега?

Досега са се възползвали 5 семейства, като на някои от тях сме помагали и втори, и трети път. Радвам се, че тази година с наша помощ вече се родиха и близначета и те са точно на координатора на фондация „Искам бебе“ в нашия град Мария Дичева. Има подадени молби за отпускане на финансова помощ на три семейства. Комисията вече заседава, а аз ще внеса докладна записка до Общинския съвет за одобрение на следващата сесия. Такава е законовата процедура.

 

Какво бихте казали на семействата, които имат репродуктивни проблеми?

Да не се срамуват! Това са чисто човешки проблеми. Нека да не се притесняват и да потърсят нашата помощ, защото в крайна сметка ние сме тук за това – да помагаме.