На 19 януари 2024, във Филиал Хасково на Тракийски университет, се проведе образователен семинар, организиран от фондация “Искам бебе” в рамките на проекта “Младите българи – архитекти на промяната”. Събитието бе подкрепено от Община Хасково и събра над 60 младежи от града, готови да се включат в дискусии и обучения в областта на сексуалното и менталното здраве, активния начин на живот и здравословното хранене.

Заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева

Откриването на семинара бе осъществено от заместник-кмета на Хасково, г-жа Мария Вълчева, която подчерта важността на подобни образователни инициативи за младежта. Тя изрази благодарността си към фондация “Искам бебе” и подчерта, че участието на младите хора в такива проекти е ключово за формирането на отговорни и информирани граждани.

семинар Хасково Искам бебе

Обучителните семинари на фондация „Искам бебе“, финансирани от Министерство на младежта и спорта, са на тема: Сексуално, репродуктивно и емоционално здраве, здравословно хранене и активен начин на живот. Обученията са насочени към младите и активни българи и имат за цел да ги запознаят с процеса на планиране на бременността и рисковете при нейното отлагане за по-късен етап, както и влиянието на здравословното хранене и активния начин на живот.

Семинарът предостави на участниците възможността да се запознаят със съвременни теми, засягащи техните здравни и социални аспекти като сексуално и репродуктивно здраве, изчерпване на яйчниковия резерв, устойчиви партньорства и контрацепция, важността за здравословно хранене и активен начин на живот. Експертен екип от фондация “Искам бебе” – д-р Александър Кобаков, д-р Ангелина Иванова, Веселин Веселинов и Катя Симеонова, водеха лекции и дискусии, целящи да подкрепят и обогатят знанията на младежите.

семинар Хасково Искам бебе

Заместник-кметът Мария Вълчева отбеляза, че Община Хасково, в лицето на кмета г-н Станислав Дечев, подкрепя инициативите на фондация „Искам бебе“ повече от 10 години и подчерта важността на тези инициативи за бъдещето на общността.

Събитието завърши с активна дискусия и обмяна на идеи между участниците. Проектът “Младите българи – архитекти на промяната” ще продължи своя път по страната, целящ да вдъхнови и подкрепи младите хора в национален мащаб.

Семинарите стартираха през миналата година и продължават в общо 12 областни центъра до месец март 2024г.

семинар Хасково Искам бебе