Премиера на книгата “ОсЪновените ангели” на Радина Велчева – основател на фондация „Искам бебе“

17 септември, 2022 г., Огледална зала “Нели Божкова”, Добрич

Снимки: Людмила Чопаринова