Уважаеми пациенти,
 
Във връзка с излъчения днес репортаж в новинарска емисия на bTV, ви информираме, че към днешна дата, 26 февруари 2018 година, към фондация “ИСКАМ БЕБЕ” няма постъпила писмена жалба от пациенти, върнати от лечебните заведения, работещи с Центъра по асистирана репродукция. Това означава, че всички пациенти, които имат валидна Заповед от ЦАР и медицинска експертиза от лекуващите лекари, могат да стартират ин витро опитите си.  
 
Както обикновено, в началото на календарната година, се извършва оценка на работата на ин витро центровете с цел да се отчете успеваемостта на клиниките. Тази година има известно забавяне на сключването на договорите, тъй като се прие нов правилник за работа на ЦАР, повишиха се критериите за успеваемост при сключване на договорите, както и се увеличи почти двойно бюджетът на Фонд Ин витро, който вече е 20 милиона лева. Това изисква допълнителна работа на комисиите с цел добрия старт на новите правила.
Всичко това, обаче, е установена административна логистика и по никакъв начин не пречи на пациентите да стартират опити ин витро, финансирани със средства на ЦАР. 
 
Успех на всички и нека има много бебета!
от екипа на фондация “ИСКАМ БЕБЕ”