Скъпи приятели,
 
Представяме ви един нов проект на фондация “Искам бебе” и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст към Нов Български Университет – “ВЕЧЕ СМЕ РОДИТЕЛИ”.
 
Семинарите ще се проведат на 27 април, 11 май, 8 и 15 юни от 13.00 до 18.00 часа в Нов Български Университет.
 
Таксата за участие е:
– 80 лева на човек;
– 140 лева на семейство/двойка
 
За да се запишете за семинарите, звъннете на тел.: 02 805 71 67 или ни пишете на e-mail: info@iskambebe.bg. 
Крайната дата за записване е два дни преди провеждането на семинара.
 
 
Какво включва програмата:
 
ТЕМА 1
Развитие на езика и говора при детето от 0 до 3 години. Комуникация с детето от 0 до 3 години в подкрепа на когнитивното развитие.
 
1. Етапи на развитие на езика и говора при детето, ключови периоди, фактори, които влияят на развитието, поведение на възрастните преди и след раждането на детето в подкрепа на развитие на когнитивнити функции, специални занимания у дома, насочени към подпомагане на развитието на когнитивните функции, фактори, свързани с интелигентността, стимулиране на креативността и талантите – 3 часа  
2. Практически занимания – игри и занимания с детето, подходящи за стимулиране на развитието на когнитивните функции при детето от 0 до 3 години  – 2 часа
 
Кога да се притеснявате:
1. Когато Вашето бебе не реагира със съответна емоционална реакция в очаквания възрастов период.
2. Когато Вашето бебе не проявява интерес към предметите от заобикалящата среда.
3. Когато Вашето дете не може да играе с играчките по предназначение.
4. Когато Вашето дете не проявява интерес към другите хора наоколо.
5. Когато Вашето дете не успява да сподели игра с други деца.
6. Когато Вашето дете не произнася никакви думи след около 1.5 – 2 годишна възраст.
7. Когато Вашето дете не успява да направи проста фраза от поне две думи до около 2 години и половина. 
8. Когато Вашето дете говори неразбираемо твърде дълго време.
9. Когато Вашето дете не успява да изпълни прости инструкции, съответни на възрастта.
 
Някои факти:
1. Работата с логопед не започва след проговарянето на детето, всички етапи на развитието преди проговарянето са подходящи за проследяване и за терапия.
2. Родителите могат да стимулират езиковото и говорното развитие на детето с подходящи игри и занимания у дома.
3. Родителите могат да изработят подходящи реакции на трудностите на детето, така, че то да придобие увереност и сигурност в опитите си да се справя.
 
ТЕМА 2
Емоционално и социално развитие на детето от 0 до 3 години. Емоционални и поведенчески проблеми. 
 
1. Емоционално развитие от 0 до 3 години, общуване с бебето и стимулиране на развитието на социалните функции, ключови елементи на развитието на емоционалната съответност, социалното общуване и формирането на самоконтрола. Емоционални затруднения на децата от 0 до 3 годишна възраст, поведение на възрастните при емоционалните нарушения и изблици, проблеми в поведението, противопоставяне, опозиционно поведение – 3 часа.
2. Практически занимания – казуси – 2 часа.
 
 Кога да се притеснявате:
1. Когато Вашето бебе не се усмихва в отговор на възрастния в съответния възрастов период.
2. Когато Вашето дете не играе с Вас игри, съответни на възрастта.
3. Когато Вашето дете се страхува от необичайни неща.
4. Когато Вашето дете не проявява интерес към други деца.
5. Когато Вашето дете не гледа другите хора в очите по време на комуникация.
6. Когато Вашето дете се смее и плаче в неочаквани моменти.
7. Когато Вашето дете прекомерно настоява да получи това, което иска.
8. Когато Вашето дете често се прави, че не чува.
9. Когато Вашето дете постоянно отказва да изпълни инструкциите, които му давате.
 
Някои факти:
1. Детето има свои собствени желания, предпочитания, стилове на поведение и реакции, към които родителите трябва да се приспособят, независимо колко различни са те от техните собствени. Много от характеристиките на поведенческия стил няма да се променят, независимо от усилията на възрастните. Добре е обаче да ги разбираме правилно.
2. Родителите трябва да открият баланса между въвеждането на правила и свободата, която дават на детето да налага своите изисквания, за да успеят да комбинират въвеждането на дисциплина и развитието на инициативност и самоувереност.
3. Разбирането на отделните етапи  в развитието на емоциите и социалното функциониране е от ключово значение за формирането на правилни реакции към поведенията на детето, които представляват предизвикателство за възрастните. 
 
Ръководител на проекта:  Доц. д-р Маргарита Станкова – Стоянова
Повече информация за нея, можете да намерите тук: