от Александра Велева

Учител и творец съм по призвание. Двата пътя, които съм избрала, са наситени с много трудности, защото по-голяма част от обществото ни не желае да чувства, а да слугува на суетата. Моята работа в тези две посоки смятам за будителска, защото се старая да събуждам околните, но и себе си.Отварянето на очите и душата се случва при среща с истината, любовта и безвъзмездното добро или с една дума в… децата.Те са моите учители. Когато ме попитат: Колко деца имаш? Аз отговарям 40, а и повече. Аз съм многодетнa майка по сърце на всички мои настоящи и минали ученици.Те ми подариха много истории, но споделям една от тях: – Мис Алекс, имаш халка. Омъжена ли си? – попита Боряна с любопитсво- Да.- А… Имаш ли дете като си омъжена? – Не, нямам.- Е, как така? Като си омъжена трябва да имаш.- Ех, Боряна, ти не знаеш ли? Понякога хората се женят и нямат веднага деца! – възмутен се намеси Йоан. – Да, то е трудно да се решиш да слезеш на Земята, то там е толкова хубаво – въздъхна Боряна. – Дааа… Трудно решаваш. А, ти – Боряна, знаеш ли, че в корема на всяка жена има табелка, на която пише ЧАКАМ ТЕ? – попита Йоан. Всички момиченца, които бяха в стаята, спряха да рисуват и се хванаха за корема. – Ооо, мис Алекс, наистина ли имам табелка в корема? – попита Боряна.- Не, това е метафора – отговорих аз.- А, добре, а ти имаш ли табелка в корема, на която пише ЧАКАМ ТЕ? – развълнувано попита пак Боряна. Преглътнах, помислих… и казах:- Да, имам, но на моята пише ИДВАЙ, КОГАТО РЕШИШ.Децата смениха темата, но аз мислих за урока им дълго. След около час Боряна плесна с ръце и каза:- Ех, как хубаво си по говорихме за бебето на мис Алекс. Пак трябва да го направим. *Имената на децата са подменени.