Бюджетът на фонд “Ин витро” в Пловдив подпомагащ лечението на двойки с репродуктивни проблеми от региона ще бъде увеличен с 20 000 лева за 2016 г. Новината съобщи Вера Вулджева – член на УС на “Искам бебе” и координатор за гр. Пловдив. При вчерашното гласуване на бюджета за тази година, отпуснатите средства за фонда са увеличени от 30 000 лв. (за 2015 г.) на 50 000 лв. Увеличението е по предложение нa общинските съветници от ВМРО. 
Сумата отново е недостатъчна за кандидатстващите двойки в община Пловдив, коментира Вера Вулджева, но кметът Иван Тотев е дал уверение, че през годината ще бъде направена още една актуализация на бюджета, предвиден за фонд “Ин витро”. 
 
В процес на допълнителни преговори и дискусии е подобряването на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Другата цел на “Искам бебе” в Пловдив е оптимизиране работата на Комисията, одобряваща кандидатите, като предложението ни е за свикване на заседания поне 3-4 пъти годишно с участието на представител на фондацията. 
 
Следете сайта ни за предстоящи промени.