ДАРИ

Направи дарение и подкрепи каузата на “Искам бебе”

sms дарениеИзпрати  SMS на 17 777

Tекст DMS ISKAM BEBE

Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.

направете банково дарение Направи банков превод

Титуляр: Фондация “Искам бебе”

IBAN: BG14UBBS88881000272778; BIC: UBBSBGSF

подарък с кауза Направи “Подарък с кауза”

Избери подарък и дари 100% от сумата на “Искам бебе”

Дарителска кампания “Angel’s Hearts”

Дарителят има право да упомене в „предмета на договора” за кого/за какво точно предоставя конкретното дарение. Дарителят има право да поиска отчет за начина на разходване на дарението. Екипът на фондация „Искам бебе” приема с благодарност всяко направено дарение и гарантира, че средства се оползотворят съгласно волята на дарителя. Изтеглете Договор за дарение

Направи дарение и подкрепи каузата на “Искам бебе”

sms дарениеИзпрати  SMS на 17 777

Tекст DMS ISKAM BEBE

Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.

направете банково дарение Направи банков превод

Титуляр: Фондация “Искам бебе”

IBAN: BG14UBBS88881000272778; BIC: UBBSBGSF

подарък с кауза Направи “Подарък с кауза”

Избери подарък и дари 100% от сумата на “Искам бебе”

Дарителска кампания “Angel’s Hearts”

Дарителят има право да упомене в „предмета на договора” за кого/за какво точно предоставя конкретното дарение. Дарителят има право да поиска отчет за начина на разходване на дарението. Екипът на фондация „Искам бебе” приема с благодарност всяко направено дарение и гарантира, че средства се оползотворят съгласно волята на дарителя. Изтеглите Договора за дарение