Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2010 г.

Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2010 г. Фондация "Искам бебе" стана инициатор и съучредител на Федерация Български Пациентски Форум – най-активната гражданска организация на пациентите в България. Международно признание за фондация „Искам бебе” В началото на 2010 г. Европейската асоциация на пациентските организации в областта на стерилитета и репродуктивното здраве Fertility Europe отправи покана към фондация "Искам бебе" да се присъедини като колективен член. След 6-месечен проучвателен период, през м. юни 2010 г. "Искам бебе" стана пълноправен член на Fertility Europe, а понастоящем, международният координатор на нашата организация е главен организационен секретар на Fertility Europe. Всичко това ни даде възможност да продължим своята работа в помощ на двойките с репродуктивни проблеми, но вече с помощта европейско семейство. Членове на Fertility Europe са около 30 организации със сродна дейност. На 24 февруари в Европейския парламент в Брюксел се проведе семинар на тема: "Двойната дискриминация. Жените от социалните малцинства имат нужда от повече внимание в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване". В семинара взеха участие представители на повече от 10 страни-членки на ЕС, сред които и български неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването. Основен акцент беше представянето на работата на фондация "Искам бебе" в панела "Споделяне на добри практики. Как да бъде избегната дискриминацията в здравеопазването". Друг акцент в представянето на нашата работа беше срещата с евродепутатите Андрей Ковачев и Владимир Уручев. По в..


Продължи
 

Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2007 г.

Фондация „Искам бебе” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.  Съгласно изискванията на законодателството в България, фондацията отчита всяка година дейността си в Министерство на правосъдието.   По-долу можете да видите докладите на фондация "Искам бебе" за периодите от 2007 до 2012 г.:   Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2007 г. 1. По авторска идея и сценарий на фондация "Искам бебе" бяха реализирани седмични телевизионни предавания, посветени на борбата с безплодието и излъчени по ТВ Европа. 2. Реализирани информационни борси „Искам бебе” във Варна, Сливен, Свиленград и Пловдив със съдействието на „пътуващ” екип от лекари и специалисти по репродуктивна медицина, с който фондацията поддържа непрекъсната връзка и е от полза на пациентите. 3. Разработване на проект за стартиране на програма „Искам бебе” съвместно със Сибанк за целево кредитиране на лечението на безплодието. 4. Организиране на Коледен благотворителен бал в гр. Пловдив с цел информиране и привличане на местния бизнес към каузата на фондацията и засегнатите – около 50 000 двойки с репродуктивни проблеми в Пловдив и региона. 5. Разработване и стартиране в гр. Варна на пилотен проект на Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми. 6. Осъществен благотворителен концерт в гр. Свиленград с набрани средства в размер на 2 012 лв.


Продължи
 

Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2008 г.

Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2008 г. 1. Реализирани информационни дни - борси „Искам бебе” в София, Пловдив, Варна, Пещера, Добрич, Русе, Сливен, Бургас със съдействието на „пътуващ” екип от лекари и специалисти по репродуктивна медицина, с който фондацията поддържа непрекъсната връзка и е от полза на пациентите. 2. По повод Благовещение – 25 март – беше организиран голям благотворителен бал под патронажа на вицепрезидента на Република България ген. Ангел Марин и с участието на зам.-министри на икономиката, на МТСП, дарители, пациенти. На празника на фондацията беше направена премиера на първата книга за безплодието „Надеждата за дете” на д-р Георги Стаменов – специалист по лечение на стерилитета. Съавтори на книгата са доброволци на фондацията. 3. Стартиране на Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми със спомоществувателството на фирма YANEFF – Варна. Фирмата осигурава средства за обучение на психолози в областта на репродуктивната медицина и работа с жени с проблемно забременяване в София и страната. 4. Стартира проект за работа с общините – на 1 юни 2008 г., съвместно със Стелиян Варсанов – кмет на община Пещера бе проведен Форум на майчинството. Общината дари средства за лечение на няколко жени от града и организира посещението на лекарски екип – специалисти по стерилитет и психолози по време на форума; на 14 юни 2008 г. – съвместно с община Варна и женската организация „Да съхраним жената” организирахме широк форум – дискусия на тема „Отговорното родителство”. Фондацията и фирма YANEFF – Варна учредих..


Продължи
 

Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2009 г.

Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2009 г. Център „Фонд за асистирана репродукция” През м. януари 2009 г. екипът на Фондация „Искам бебе” осъществи решаващата среща с министъра на здравеопазването – д-р Евгений Желев, след която се сформира работна група за създаването на държавния Фонд за асистирана репродукция. Представител на фондацията участва в разработването на Правилника на фонда и към настоящия момент е член на Обществения съвет на фонда. Фондът за асистирана репродукция е най-големият успех на нашата неправителствена организация, тъй като до този момент нямаше държавна политика за решаване на проблемите на двойките, борещи се с безплодие. Исканията на фондация „Искам бебе” към момента са факт – държавата осигурява средства за лечение на всички нуждаещи се семейства – по 5000 лева за три опита ин витро. Държавните институции оценяват работата ни и имаме целогодишно представител в много работни работни по проекти, засягащи проблемното забременяване.   Кръгла маса През м. септември 2009 г. фондацията организира кръгла маса под надслов „Фондът „Ин витро” – предизвикателствата”, в която взеха участие Надежда Михайлова – депутат в Европейския парламент, Ваньо Шарков – зам.-председател на Комисията по здравеопазването на НС, Венцислав Върбанов – народен представител, д-р Емилия Ташева – Министерство на здравеопазването, Емилия Войнова – директор на Дирекция „Демографска политика и равни възможности” в МТСП, д-р Николай Лалев - директор на Фонд Асистирана репродукция, водещи специалисти по репродуктивна медицина, представители на други неправителствени организации. Бяха о..


Продължи
 

Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2011 г.

Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2011 г. Бизнес с кауза – " Искам бебе със 7 " 500 лева от ФББЛ През м. януари, Форума на българските бизнес лидери, организира благотворителна вечер с участието на екипа на „Искам бебе”. Бяха събрани и дарени на фондацията 7 500 лева. "Куклена молитва" - Благовещение По повод патронния празник на фондацията, на Благовещение се проведе спектакъла „Ангели и кукли”, в който взе специално участие Жени Костадинова, писател, поет и майстор на кукли. Беше представено началото на пътуващата изложба на фондация „Искам бебе” – „Ангели с мисия”. Русе – „Заедно в мечтата за дете” – информационен блок и представяне на изложбата на деца, заченати ин витро „Ангели с мисия” През април фондация „Искам бебе” започна активна работа в Русе, като сформира мобилна група за психологическа взаимопомощ. Проведе се голям информационен форум с присъствието на много специалисти по асистирана репродукция. Общината пое отговорността да подпомага двойките с безплодие чрез специална регионална програма. Стара Загора – „Заедно в мечтата за дете” – информационен блок и представяне на изложбата на деца, заченати ин витро „Ангели с мисия” През май домакин на информационна среща с пациенти, страдащи от безплодие, стана Стара Загора. На форума присъстваха десетки семейства, борещи се за дете. Беше представена голяма част от фотоизложбата на деца, заченати ин витро „Ангели с мисия”. Благоевград – „Заедно в мечтата за дете” – информационен блок и представяне на изложбата на деца, заченати ин витро „Ангели с мисия” Младежкият дом стана домакин на поредната р..


Продължи
 

Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2012 г.

Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2012 г. Национална психологическа програма През март 2012 г. се проведе Годишната национална конференция на психолозите, работещи по Програмата за психологическа помощ, която помага за адаптацията на двойките с репродуктивни проблеми. В рамките на конференцията беше представена книгата "Срещите със себе си", в която се описва работата на екипа от психолози на фондацията с ръководител д-р Маргарита Станкова. Освен 13 водещи психолози, към екипа се присъединиха и млади терапевти, специализиращи в областта на репродуктивната психология. Програмата се финансира от Nivea Baby. Книгата беше преведена и отпечатана и на английски език и се разпространява сред пациентите от Fertility Europe - европейска асоциация на пациентските организации в областта на репродуктивното здраве. През годината стартираха нови групи за психологическа подкрепа в Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, София, Варна, Бургас. Особено внимание се отдели на бременността и отглеждането на дете след прилагане методите на асистирана репродукция. Работа с общинските власти През 2012 г. се продължи тенденцията за изграждане на конструктивен диалог с местните власти и се затвърди успешната колаборация с общините. Представители или наблюдатели на "Искам бебе" в общинските фондове за подпомагане на двойките със стерилитет има в градовете Стара Загора, Велико Търново, Бургас, Благоевград, Дупница, Асеновград, Пловдив – Община Марица, Силистра, Русе, Търговище, Троян. Заедно с общинските комисии по здравеопазване се разработват Правилници за работа и се упражнява граждански контрол при..


Продължи