Как да станеш доброволец?


Доброволческият екип на Фондация „Искам бебе” расте постоянно. Всекидневно получаваме писма, в които жени и мъже от цялата страна изразяват готовността си да помагат за популяризиране на каузата ни – Да се раждат повече чакани деца в България!

За да станете доброволец в „Искам бебе” е необходимо да знаете следното:

Доброволците се включват с доброволен труд в инициативи, организирани от „Искам бебе”, като предварително са се информирали за целите на организацията и за същността на конкретната работа.

Доброволците на „Искам бебе” мотивират писмено желанието си за това – да помагат безвъзмездно за решаване на проблемите при хората с нарушено репродуктивно здраве.

При желание, доброволците на „Искам бебе” споделят в каква сфера биха могли да бъдат полезни – комуникации, изкуство, таланти и т.н., с цел да бъдат оформени екипи при необходимост.

Доброволец може да стане всеки, който е съпричастен с каузата на бездетните семейства у нас, без оглед на това дали самият той е/или е бил с репродуктивен проблем.

Доброволците на „Искам бебе” нямат право да изказват мнение относно лечението на пациенти с репродуктивни проблеми.

Доброволците на „Искам бебе” запазват строга конфиденциалност, ако са станали преки или косвени свидетели на споделена информация от пациент.
 

Ако желаете да станете част от нашия екип, може да ни пишете на адрес: info@iskambebe.bg