Ако желаете да станете дарител, е необходимо да имате предвид следното:

Фондация „Искам бебе” сключва договор с дарителя и дарението се превежда по банков път на посочената в договора сметка.
Дарителската сметка на Фондация „Искам бебе” е в СИБАНК,
IBAN BG 39 BUIB 9888 10 99 16 32 00

Дарителят има право да упомене в „предмета на договора” за кого/за какво точно предоставя конкретното дарение.
Дарителят има право да поиска отчет за начина на разходване на дарението.
Екипът на фондация „Искам бебе” приема с благодарност всяко направено дарение и гарантира, че средства се оползотворят съгласно волята на дарителя.


 Оттук може да изтеглите Договора за дарение.