Социологическото проучване „Изследване на проблемите на репродуктивното здраве” е проведено от Института за социални изследвания и маркетинг МБМД ЕООД в два етапа - първи етап - между 19.04. и 23.04.2013 г. и втори етап - между 13 август и 2 септември 2013 г. 
Първата част на проекта е проведеното национално представително изследване на Института, сред 2913 пълнолетни граждани на страната, посредством пряко индивидуално интервю по домовете. Върху тази база са селектирани хора в репродуктивна възраст между 23 и 50 години - 727 души. В рамките на страната по данните на националната статистика в тази група попадат 2 740 000 души. Следователно на 1% от участвалите в проучването лица отговарят приблизително 27 400 души в репродуктивна възраст. 
Според първият етап на изследването, двойките, които имат репродуктивни проблеми в България е над 145 000. Обезпокоителна е и цифрата на тези, които не знаят как да разрешат своите проблеми и към кого могат да се обърнат за помощ. Неосведомените са между 360 000 и 500 000 души, което говори за сериозен проблем, свързан с недостатъчно информираност на населението. Приблизително 30 000 души са опитали да разрешат проблема си чрез самолечение, а 4 на сто споделят, че проблемът е чисто психологически и че не е необходима медицинска помощ. 
Всички тези резултати, налагат необходимостта от провеждане на втора вълна на проучването. В хода на нейното реализиране са поканени за участие и лицата от първата вълна, които са споделили за себе си, че са имали репродуктивни проблеми (проблеми със забременяване) в миналото или имат в настоящето. Същите са взели участие в телефонно интервю в същият времеви период, когато е активна и он-лайн анкетата. Броят им възлиза на 18 души. Отказите са 45%.
Целта на втората част на проекта е да регистрира една по-задълбочена информация за двойките при решаване на техните репродуктивни проблеми, също и степента им на информираност относно възможностите, които предоставя ФАР (Фонд за асистирана репродукция) в тази връзка.
 
Приложените по-долу документи съдържат пълен анализ на проведеното на два етапа проучване: