Нашите партньори и дарителиКорпоративни дарители: 

Аквахим АД
 
БАИТ ЗААВ
Байерсдорф България ООД 
Баумит България ЕООД 
Бест Инвест Еоод 
Бориван ООД
Български Форум на Бизнес Лидерите БФБЛ
 
Вентенерджи
Вира Тера ООД
Висше училище международен колеж
 
Досеви консултации и одит ООД
 
Евроинженеринг Екострой Н&Н ЕООД 
Европа 2007 ООД 
ЕЙ ВИ ЕЪР ЕООД
Еко Комерс ООД
Енерго плаза ООД
ЕОН ТРЕЙДИНГ ИНК
ЕОС Матрикс ООД
ЕОС Матпикс
 
Зелда Инвест 
 
Ивентас ЕООД
Инвестбанк АД - кл. В.Търново
Инер Уил Клуб
Интерактив Медиа Сърв
Интернешънъл Асет Банк - клон централен
 
Картел "Валентин Янев"
Комак Медикъл ЕООД
Куикстарт ООД
 
Лого Лайт Инж
 
Матракс ЕООД 
МК Консулт 
МЛС България 
МЦ Клиничен институт за репродуктивност
 
Нидакс България
Новартис фарма сървисиз
 
ПМУ АД
ПРГ ЕООД 
 
Радио Веселина
Ремонтстрой АД Бургас
 
СИБАНК АД 
Ситком
Си Джи Кампани ООД
Сименс Ентърпрайз
Съединение 02 ООД
 
Телеман ЕООД
Телерик АД 
Транскарт АД
Тъканна банка Биорегенерация ЕООД
 
ЧЦДГ - "Джани Родари"
 
Уникен ЕООД
 
ABBOT PRODUCTS 
AS ATSOB
AS ATSDB
MERCK BULARIA ЕАД
REISEBURO CITY CENTER ООД
SCHERING-LOUGH CENTRAL EAST EG
 
Частни дарители:

д-р Албена Ламбева

Александър Иванов Ваклин
Анелия Радева
Анжела Слачева Данева
Атанас Иванов Медникаров
 
Борис Митев Иванов
 
Валентин Стоянов
Валери Флоров Иванов
Василка Димитрова Лазарова
Ваня Иванчева Стоева-Андонова
Вельо Чанин
Венцислав Върбанов
Весела Гален Камзик
Виктория Георгиева
Владилен Миланов
Владимир Благоев
Владимир Иванов Миланов
 
Георги Иванов Иванов
Георги Стаменов
Гергана Сашева Николова
 
Деляна Димитрова Платникова
Диана Ангелова
Димитрина Спасова
Димо Любомиров Демирев
Добринка Милкова
 
Евгения Боянова Петкова-Рашева
Евгени Илиев Стойчев
Елена Петрова Кирилова
Елена Тодорова Касабова
 
Живко Тодоров
 
Здравка Кръстева Тодорова
 
Ивайла Давидова БАБХ
Искрена Христофорова
 
Кирил Панайотов
Красимира Бонева Господинова
Кристина Илиева Николова 
Константин Димитров
 
Магдалена Величкова
Мария Георгиева Станоева
Мария Илиева Владимирова 
Мария Крумова Георгиева
Мария Стефанова
Марияна Кътева
Марияна Господинва Минчева
Мартин Методиев
Милена Андреева Алексиева
Милен Врабевски
Митко Петков Стоянов
Момчил Иванов Кантарджиев
 
Наталия Владимирова
Наташа Иванова
Николай Драганов Ников
Новакови, Радко и Илияна
 
Петър Ганчев Ганчев
Пламен Калинов
Пламен Петков Янев
 
Радина Велчева
Радослава Йосифова Ганчева
Радослава Николаева Мачуганова
Росен Петров
 
Светлана Георгиева Маеркова
Снежана Иванова
Станимира Николаева
Стефан Димитров
Стилиян Андонов Андонов
Стоянка Колева Илиева
 
Теодор Николаев Сотиров
 
Цветанка Георгиева
Цв. Кирилова
 
Явор Евгениев Ганчев
 
Хелиана Валентинова
Христинка Радославова Янкова
 
Цветелина Георгиева Христова
Цецка Никифорова Радоева
 
Чавдар Симеонов Ангелов
 
Явор Евгениев Ганев 
Яна Жечева Вълчева
 
134 СОУ - 3а клас
134 СОУ - 4а клас
 
Неправителствени организации:

Национална асоциация на деца с диабет

Сдружение "Инициатива"
Фондация "Академия 2007"
Фондация "Америка за България"
Фондация "Българска памет"
Фондация "Ванга"
Фондация „Рози”
RANCH SPUR CHARITABLE TRUST
 
Политически партии:

Политическа партия ГЕРБ