Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2007 г.Фондация „Искам бебе” е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА. 
Съгласно изискванията на законодателството в България, фондацията отчита всяка година дейността си в Министерство на правосъдието.
 
По-долу можете да видите докладите на фондация "Искам бебе" за периодите от 2007 до 2012 г.:
 
Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2007 г.

1. По авторска идея и сценарий на фондация "Искам бебе" бяха реализирани седмични телевизионни предавания, посветени на борбата с безплодието и излъчени по ТВ Европа.

2. Реализирани информационни борси „Искам бебе” във Варна, Сливен, Свиленград и Пловдив със съдействието на „пътуващ” екип от лекари и специалисти по репродуктивна медицина, с който фондацията поддържа непрекъсната връзка и е от полза на пациентите.

3. Разработване на проект за стартиране на програма „Искам бебе” съвместно със Сибанк за целево кредитиране на лечението на безплодието.

4. Организиране на Коледен благотворителен бал в гр. Пловдив с цел информиране и привличане на местния бизнес към каузата на фондацията и засегнатите – около 50 000 двойки с репродуктивни проблеми в Пловдив и региона.

5. Разработване и стартиране в гр. Варна на пилотен проект на Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми.

6. Осъществен благотворителен концерт в гр. Свиленград с набрани средства в размер на 2 012 лв.