Годишен доклад на фондация "Искам бебе" - 2008 г.Годишен доклад за дейността на фондация "Искам бебе" - 2008 г.


1. Реализирани информационни дни - борси „Искам бебе” в София, Пловдив, Варна, Пещера, Добрич, Русе, Сливен, Бургас със съдействието на „пътуващ” екип от лекари и специалисти по репродуктивна медицина, с който фондацията поддържа непрекъсната връзка и е от полза на пациентите.

2. По повод Благовещение – 25 март – беше организиран голям благотворителен бал под патронажа на вицепрезидента на Република България ген. Ангел Марин и с участието на зам.-министри на икономиката, на МТСП, дарители, пациенти. На празника на фондацията беше направена премиера на първата книга за безплодието „Надеждата за дете” на д-р Георги Стаменов – специалист по лечение на стерилитета.
Съавтори на книгата са доброволци на фондацията.

3. Стартиране на Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми със спомоществувателството на фирма YANEFF – Варна. Фирмата осигурава средства за обучение на психолози в областта на репродуктивната медицина и работа с жени с проблемно забременяване в София и страната.

4. Стартира проект за работа с общините – на 1 юни 2008 г., съвместно със Стелиян Варсанов – кмет на община Пещера бе проведен Форум на майчинството. Общината дари средства за лечение на няколко жени от града и организира посещението на лекарски екип – специалисти по стерилитет и психолози по време на
форума; на 14 юни 2008 г. – съвместно с община Варна и женската организация „Да съхраним жената” организирахме широк форум – дискусия на тема „Отговорното родителство”. Фондацията и фирма YANEFF – Варна учредиха награда от 2000 лв. и я връчиха на най-възрастната родилка у нас – 52-годишната Зоя Цветкова. Форумът бе посетен от зам.-кмета на града, лекари и пациенти; на 25 септември – по повод Денят
на град Добрич, стартира Регионалната психологическа програма за работа с жени с проблемно забременяване. Средствата са осигурени от община Добрич и се работи с местни психолози.

5. В периода 3-5 август фондацията организира Национален форум по проблемите на стерилитета като почетен гост на събитието беше 30-годишната англичанка Луиз Браун – първото в света „ин витро бебе”, която празнува годишнината си в България. На форума присъстваха политици, общественици и пациенти. За пръв
път се постави въпроса за държавното финансиране на ин витро процедурите у нас. Следствие от това събитие беше и заделянето на 10 милиона лева от държавния бюджетен излишък за финансиране на ин витро процедури на бездетни двойки у нас.
През м. декември 2008 г. правителството гласува допълнителни 10 милиона лева и бе основан Център „Фонд за асистирана репродукция”, който се ръководи от Министерството на здравеопазването. На 1 април 2009 г. Фонд асистирана репродукция започна своята работа, като в Обществения съвет, който ръководи прозрачното разходване на средствата са включени представители на неправителствените организации – фондация „Искам бебе” и сдружение „Зачатие”.

6. През м. октомври 2008 г. фондацията организира форум, на който се дискутира въпроса за подпомагане на бездетните двойки от едрия бизнес у нас. Постави се началото на дългосрочно сътрудничество с Българския форум на бизнес лидерите.