Фонд Ин витро и в Смолян27.11.2014
 
 
Общинският съвет гласува да се създаде местен фонд "Ин витро" за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми
 
От Смолян Днес! 
 
Общинският съвет в Смолян единодушно гласува днес за създаване на местен фонд "Ин витро" за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми от общината. Кметът Николай Мелемов, който беше вносител на докладната, посочи, че е постъпило предложение от фондация "Искам бебе" за съвместна инициатива и подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от община Смолян. Градоначалникът каза, че на местно ниво ще се направи комисия, която да подпомага двойките да извършват предварителните изследвания, за да бъдат готови и да могат да кандидатстват за средства от държавния фонд. "Това е в интерес и за бъдещето на нашия град. Важно е, че поставяме началото и този фонд ще се обогатява и с други средства", коментира Мелемов. Той отбеляза, че ще внесе и лични средства, а общината се ангажира с организирането на благотворителни инициативи, с които да го подпомагат.
Общинските съветници единодушно гласуваха предложението, като приеха и "Правилник за финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Смолян". Местният парламент възложи на кмета да сформира комисия за определяне на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян за финансово подпомагане на постъпили техни заявления.
 
На заседанието присъства и Вера Вулджева, член на Управителния съвет на фондация "Искам бебе". Тя благодари на съветниците и ръководствто на общината от името на фондацията и от името на хората с репродуктивни проблеми от община Смолян за взетото решение. "Средствата, които общината отдели за тази дейност няма да бъдат напразни. Те са за една благородна кауза", коментира Вулджева. Тя обяви, че на 26 декември т. г. във фоайето на театъра съвместно с общината ще организират събитие с благотворителен характер и ще представят пред обществеността дейността си.