Неинвазивен пренатален тест (НИПТ) след ин витро опложданеВсе повече семейства, очакващи дете, избират неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) като метод за ранно откриване на хромозомни аномалии при плода. НИПТ се отличават с висока чувствителност и специфичност на анализа, дават категоричен резултат, но може би на първо място трябва да се спомене, че са напълно безопасни, както за майката, така и за бебето. Неинвазивните пренатални тестове изследват ДНК на бебето, която присъства в кръвообращението на майката, т. е. за направата на изследването е необходимо единствено вземането на кръвна проба. Съвременните НИПТ могат да открият Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау (тризомии 21, 18 и 13) и най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) още в 9-та гестационна седмица от бременността.
Един от въпросите, който двойките възползвали се от методите за асистирана репродукция си задават е дали НИПТ са приложими след ин витро процедура. Всъщност технологията, която използват генетичните тестове не зависи от метода на оплождане – НИПТ са подходящи след ин витро оплождане както със собствена, така и с донорска яйцеклетка.
Друго важно уточнение е, че НИПТ са приложими и за многоплодни бременности. Известно е, че голям процент от ражданията след ин витро опложданe са с близнаци или повече бебета. В тези случаи оценката чрез стандартния биохимичен скрининг е невъзможна.
Пренатест се характеризира с висока прецизност и точност на анализа, който се извършва в първокласна немска лаборатория, но е и максимално достъпен за всички семейства (кръвна проба може да се вземе на територията на цялата страна).
 
За повече информация: http://www.prenatest.bg