Неинвазивен пренатален тест (НИПТ) след ин витро оплождане



Все повече семейства, очакващи дете, избират неинвазивните пренатални тестове (НИПТ) като метод за ранно откриване на хромозомни аномалии при плода. НИПТ се отличават с висока чувствителност и специфичност на анализа, дават категоричен резултат, но може би на първо място трябва да се спомене, че са напълно безопасни, както за майката, така и за бебето. Неинвазивните пренатални тестове изследват ДНК на бебето, която присъства в кръвообращението на майката, т. е. за направата на изследването е необходимо единствено вземането на кръвна проба. Съвременните НИПТ могат да открият Синдром на Даун, Синдром на Едуардс, Синдром на Патау (тризомии 21, 18 и 13) и най-честите дефекти свързани с половите хромозоми (синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Тризомия X и Тризомия XYY) още в 9-та гестационна седмица от бременността.
Един от въпросите, който двойките възползвали се от методите за асистирана репродукция си задават е дали НИПТ са приложими след ин витро процедура. Всъщност технологията, която използват генетичните тестове не зависи от метода на оплождане – НИПТ са подходящи след ин витро оплождане както със собствена, така и с донорска яйцеклетка.
Друго важно уточнение е, че НИПТ са приложими и за многоплодни бременности. Известно е, че голям процент от ражданията след ин витро опложданe са с близнаци или повече бебета. В тези случаи оценката чрез стандартния биохимичен скрининг е невъзможна.
Пренатест се характеризира с висока прецизност и точност на анализа, който се извършва в първокласна немска лаборатория, но е и максимално достъпен за всички семейства (кръвна проба може да се вземе на територията на цялата страна).
 
За повече информация: http://www.prenatest.bg