Проследяване на бременността след ин витро опложданеПроследяването на бременността е от изключителна важност за всяка бъдеща майка. Добрата пренатална грижа е най-сигурната предпоставка за протичане на здравословна и спокойна бременност, без усложнения. Въпреки че т. нар. „ин витро бременности“ не се различават коренно от конвенционалните, е важно да бъде обърнато внимание на определени фактори, за да бъде проведен качествен пренатален скрининг.
 
На първо място трябва да се спомене по-високата средна възраст на бременните жени, заченали ин витро. От една страна това е рисков фактор за развитие на заболявания като гестационен диабет, високо кръвно налягане и др. Същевременно с напредването на възрастта нараства делът на яйцеклетките с хромозомни отклонения и затова се повишава честотата на хромозомни аномалии като синдром на Даун, синдром на Едуардс и др. Това се наблюдава най-отчетливо след 35-годишна възраст. Смята се, че ИКСИ процедурата покачва в известна степен честотата на хромозомните отклонения, но са необходими допълнителни проучвания в тази насока.
 
Друга особеност на ин витро оплождането е по-големият брой многоплодни бременности. Според някои проучвания честотата на аномалиите при близнаци е по-висока, независимо от начина на забременяванe. Важно уточнение при тези случаи е, че стандартният биохимичен скрининг за хромозомни аномалии е неприложим.
Всъщност при всички бременни преминали процедура по яйчникова стимулация могат да се установят отклонения в биохимичните маркери, които се използват за определяне на риска от хромозомна аномалия (биохимичен скрининг - БХС) и това да се отрази негативно на точността на резултатите.
 
Не на последно място, бременните жени възползвали се от методите на асистираната репродукция са значително по-резервирани към инвазивните процедури за определяне на генетични аномалии като амниоцентеза и хорионбиопсия. Известен е факта, че тези интервенции крият риск от спонтанен аборт и други усложнения по време на бременността.
 
Все повече бременни жени, заченали ин витро, се възползват от неинвазивните пренатални тестове за ранно установяване на хромозомни аномалии при плода. Този тип изследвания са напълно безопасни за майката и плода, дават конкретен и надежден резултат и са приложими при многоплодни бременности.
В България НМ Дженомикс предлага на бъдещите майки от цялата страна Пренатест – неинвазивен пренатален тест, който се извършва в сертифицирана немска лаборатория.
 
За повече информация: http://www.prenatest.bg