Табелката на вярата

От Александра Велева
 
Учител и творец съм по призвание. Двата пътя, които съм избрала, са наситени с много трудности, защото по-голяма част от обществото ни не желае да чувства, а да слугува на суетата. Моята работа в тези две посоки смятам за будителска, защото се старая да събуждам околните, но и себе си.
Отварянето на очите и душата се случва при среща с истината, любовта и безвъзмездното добро или с една дума в... децата.
Те са моите учители. Когато ме попитат: Колко деца имаш? Аз отговарям 40, а и повече. Аз съм многодетнa майка по сърце на всички мои настоящи и минали ученици.
Те ми подариха много истории, но споделям една от тях:
 
- Мис Алекс, имаш халка. Омъжена ли си? - попита Боряна с любопитсво
- Да.
- А... Имаш ли дете като си омъжена? 
- Не, нямам.
- Е, как така? Като си омъжена трябва да имаш.
- Ех, Боряна, ти не знаеш ли? Понякога хората се женят и нямат веднага деца! - възмутен се намеси Йоан. 
- Да, то е трудно да се решиш да слезеш на Земята, то там е толкова хубаво - въздъхна Боряна. 
- Дааа... Трудно решаваш. А, ти - Боряна, знаеш ли, че в корема на всяка жена има табелка, на която пише ЧАКАМ ТЕ? - попита Йоан. 
Всички момиченца, които бяха в стаята, спряха да рисуват и се хванаха за корема. 
- Ооо, мис Алекс, наистина ли имам табелка в корема? - попита Боряна.
- Не, това е метафора - отговорих аз.
- А, добре, а ти имаш ли табелка в корема, на която пише ЧАКАМ ТЕ? - развълнувано попита пак Боряна. 
Преглътнах, помислих... и казах:
- Да, имам, но на моята пише ИДВАЙ, КОГАТО РЕШИШ.
Децата смениха темата, но аз мислих за урока им дълго. След около час Боряна плесна с ръце и каза:
- Ех, как хубаво си по говорихме за бебето на мис Алекс. Пак трябва да го направим.
 
*Имената на децата са подменени.