Силистра - Силвия Костадинова, Христина ДимоваСилвия Костадинова
 
тел.: 0895 343 539, e-mail: silviq123456@abv.bg

Христина Димова
 
тел.: 0878 580 707