През 2010 г. фондация “Искам бебе” стартира най-мащабната национална кампания в България в подкрепа на двойките, които се нуждаят от донорски генетичен материал, за да сбъднат мечтата си за дете.

Стерилитетът е все по-сериозен проблем на човечеството. Само в България двойките с репродуктивни проблеми са 150 000, а статистиката посочва 40 000 от тях, които се нуждаят от донорска яйцеклетка. Нуждаещите се от донорска яйцеклетка са жени, при които има преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв. Причините за това са различни като сред най-разпространените са ендометриоза, хирургично отстраняване на част от яйчниците поради заболяване,както и наследствена обремененост. Всяка жена достига до изчерпване на яйчниковия си резерв на около 50-годишна възраст. Тенденцията през последните десетилетия е за драстично спадане на тази възрастова граница до 35-40 години.

 

Кой може да стане донор на яйцеклетки?  

 

Донор на яйцеклетки може да бъдев сяка жена до 34-годишна възраст (включително), родила поне едно здраво дете. Процедурата представлява хормонална стимулация с малки подкожни инжекции за период 9-13 дни. Завършва с пункция на яйчниците, направена под пълна венозна упойка и трае 3-4 минути. На желаещата да дари яйцеклетки предварително се правят изследвания, за да се установи, че не е преносител на инфекции, проверява се как ще реагира на стимулация, извършва се ехографски преглед, цитонамазка, хормонални изследвания. След като резултатите от изследванията удостоверят, че желаещата може да бъде донор, в присъствието на нотариус тя подписва информирано съгласие за извършване на процедурата и акта на дарение, които може да оттегли до момента на изваждане на яйцеклетките. След извършване на пункцията и извличането на яйцеклетките, жената остава за не повече от 2 часа в специализираната клиника под лекарски надзор.

 

Донорството на яйцеклетки и законодателството в България

 

Наредба No 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция е законовият нормативен акт, който регламентира донорството.

Изпълнителна агенция по трансплантация е държавният орган за управление, координация и контрол на донорството в България.

 

Донорството е АНОНИМНО и БЕЗВЪЗМЕЗДНО!

 

Съгласно действащата Наредба No28:

11.1.6. възможно е донорите на овоцити да бъдат обезщетявани в разумни размери за направени разходи:

11.1.6.1. пътни;

11.1.6.2. за настаняване и престой;

11.1.6.3. за отсъствие от работа;

11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;

11.1.6.5. пропуснати ползи и др.

 

Митове, свързани с даряването на яйцеклетки, които не отговарят на истината и налагат напълно погрешни и подвеждащи схващания за процедурата:

 

Мит No 1: Донорите са подлагат на много агресивна хормонална стимулация

 

Истината: На силна хормонална стимулация се подлагат жени, които са с изчерпан яйчников резерв. Донорите на яйцеклетки са здрави жени със запазен яйчников резерв и за стимулиране на техните яйчници са необходими много ниски дози хормонални препарати. По време на целия процес на стимулация, жените, желаещи да станат донори на яйцелетки, се следят стриктно от репродуктивните специалисти, извършващи процедурата.

 

Мит No 2: След извършване на хормонална стимулация, свързана с процедурата по даряване на яйцеклетки, яйчниковият резерв на даряващата се изчерпва

 

Истината: Всяка жена се ражда средно с около 1 милион яйцеклетки, като до пубертета остава резерв приблизително 500 хиляди. От началото на фертилния си период, всеки месец жената отделя регулярно по една яйцеклетка като заедно с нея губи още около десет, които са започнали да зреят, но преждевременно деградират. При даряването на яйцеклетки се вземат средно около 10 яйцеклетки (като в този брой има както зрели, така и незрели) и на практика жената се разделя само с толкова яйцеклетки, колкото би загубила в рамките на 2-3 свои нормални цикъла.

 

Мит No 3Изваждането на яйцеклетки е операция

 

Истината: Пунктирането на яйцеклетки се извършва през влагалището. Самата манипулация трае приблизително 15 минути, тя е напълно безболезнена и се извършва под краткотрайна пълна упойка (без интубация) главно с цел да се осигури неподвижност при пункцията, а не защото манипулацията причинява болка. Преди да бъде поставена упойката, жената преминава през тестове за алергични реакции и се наблюдава от анестезиолог по време на извършване на процедурата.

 

Мит No 4: Жената, която дарява яйцеклетки, преминава през стреса на болничния престой

 

Истината: Целият престой в специализирана клиника, свързан с процедурата по изваждането на яйцеклетките, трае не повече от 2-3 часа.

 

Мит No 5: Дарените яйцеклетки са обект на “търговия” и “печалбарство”

 

Истината: Специализираните репродуктивни клиники в България спазват европейски регламент за донорството, който защитава стриктно интересите на донора и на реципиента. Изискването или получаването на нерегламентирано заплащане за донорство на яйцеклетки е неетично и незаконно.

може да го направи по банков път.

 

Източник: iskambebe.bg