Тиреоглобулинови антитела(TAT). Микрозомални антитела (MAT)

ТАТ и МАТ представляват антитела с протеинова структура, които се продуцират от имунната система. Функцията на антителата е да се свързват с чужди молекули, попаднали в организма, и да медиират тяхното унищожаване. В някои случаи обаче, както например при автоимунните болести, организмът произвежда антитела срещу собствените си структури.

 

  • Тиреоглобулиновите антитела (ТАТ) атакуват тиреоглобулина. Тиреоглобулинът е белтък, който участва в синтеза на активните щитовидни хормони Т3 и Т4.

 

  • Микрозомалните антитела (МАТ) са насочени срещу микрозомните субстанции в клетките на щитовидната жлеза. Те атакуват ензим, наречен тироидно-специфична пероксидаза, който се намира в микрозомите на тиреоцитите и се изразява на клетъчната им повърхност. Заедно с тиреоглобулина този ензим участва в образуването на Т3 и Т4.
    Автоимунните заболявания на щитовидната жлеза са едни от най-често срещаните при жените, по-рядко се срещат при мъже.

 

Показания:
Изследването за наличие на ТАТ и МАТ в кръвта се извършва в следните случаи:
• Тиреоидит на Хашимото – за диагностициране и проследяване на ефекта от лечението.
• При съмнение за автоимунен тиреоидит с неизвестен произход.
• Симптоми на хипотиреоидизъм.
• При мониториране на пациенти, претърпели тироидектомия (оперативно отстраняване на щитовидната жлеза) поради рак на жлезата.

 

Биологичен материал:

Изследва се кръвна проба, взета чрез венепункция на ръката.

 

Резултати. Референтни стойности:
• МАТ – до 34 IU/ml
• ТАТ – до 115 IU/ml

 

Положителният тест за антитела може да се дължи на:
• Тиреоидит на Хашимото
• Грануломатозен тиреоидит
• Автоимунна хемолитична анемия
• Ревматоиден артрит
• Синдром на Сьогрен
• Лупус еритематозус
• Рак на щитовидната жлеза.

 

Източник: arsmedica.bg