All Team

Десислава Гагова

Координатор за Пазарджик

Тел. 0877 112 639, e-mail: Dbiserova92@gmail.com    

Десислава Райчева

Съосновател на "Искам бебе"

e-mail: info@iskambebe.bg

Вера Вулджева

Член на УС от 2008 г. до 2018 г. и координатор за Пловдив

Стефка Стоилова

Координатор за Благоевград

Тел. 0886 315 510, e-mail: tifany_stoilova@yahoo.com    

Боряна Димитрова

Координатор за Перник

Тел. 0893 732 085, e-mail: boryanadaniell82@gmail.com

Николай Марков

Координатор за Павел баня

Тел. 0897 922 822, e-mail: niki922822@abv.bg

Анжела Владимирова

Координатор за Лом

Тел. 0888 036 564, e-mail: ametodieva@abv.bg

Вероника Михайлова

Вероника Михайлова 2

Координатор за Велико Търново

Тел. 0886 801 309, e-mail: veronika_michailova@abv.bg

Здравка Гергова

Координатор за Северозападна България

Тел. 0898 866 874, e-mail: zdravkagergova@gmail.com

Ема Христозова, координатор, донорска програма на Искам бебе

Ема Христозова 2

Координатор за Пловдив

Тел. 0882 430 788, e-mail: ema.hristozova@gmail.com