All Team

валентин стоянов

Валентин Стоянов

Мениджър проекти

e-mail: info@iskambebe.bg    

Екатерина Ковачева

Координатор за Кърджали

Тел. 0876 477 999, e-mail: loveandfertility@gmail.com    

Мария Мусова

Мария Мусова

Координатор за София

Тел. 0899 11 99 93, e-mail: coordinator@iskambebe.bg    

Десислава Гагова

Координатор за Пазарджик

Тел. 0877 112 639, e-mail: Dbiserova92@gmail.com    

Десислава Райчева

Съосновател на "Искам бебе"

e-mail: info@iskambebe.bg

Вера Вулджева

Член на УС от 2008 г. до 2018 г. и координатор за Пловдив

Стефка Стоилова

Координатор за Благоевград

Тел. 0886 315 510, e-mail: tifany_stoilova@yahoo.com    

Боряна Димитрова

Координатор за Перник

Тел. 0893 732 085, e-mail: boryanadaniell82@gmail.com

Николай Марков

Координатор за Павел баня

Тел. 0897 922 822, e-mail: niki922822@abv.bg

Анжела Владимирова

Координатор за Лом

Тел. 0888 036 564, e-mail: ametodieva@abv.bg