Координатор за Стара Загора

Тел. 0887 525 092, email: krasy.ivanova@gmail.com