Координатор за кампанията "От бебе за бебе"

Тел. 0889 912 959, e-mail: jul_j@abv.bg