• Реализирани информационни борси в София, Пловдив, Варна, Пещера, Добрич, Русе, Сливен и Бургас с “пътуващ” екип от лекари и специалисти.
• Издадени информационни материали и разпространени в градовете.
• Благотворителен концерт на 25-ти март и премиера на книгата “Надежда за дете” на д-р Георги Стаменов.
• Подпомогнати около 20 жени с дарителски кампании и частни дарения.
• Стартиране на Национална програма за социална и психологическа адаптация на двойки с репродуктивни проблеми с помощта на фирма YANEFF – Варна. Обучение на специалисти – психолози.
• Разработена програма за психологическа взаимопомощ в 8 града – София, Пловдив, Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Шумен, Русе.
• Работа с общините – Среща с кмета на гр. Пещера – Форум за майчинството. Общинска подкрепа на няколко двойки от града, както и посещение на репродуктивни специалисти. Съвместно с община Варна и женската организация “Да съхраним жената” – форум “Отговорно родителство”. Регионална програма в гр. Добрич за жени с репродуктивни проблеми.
• Фирма YANEFF и ИСКАМ БЕБЕ връчи награда на най-възрастната родилка в България – 52 годишната Зоя Цветкова
• Организиран национален форум по проблемите на стерилитета с почетен гост Луиз Браун – първото в света “ин витро бебе”. Тя отпразнува своята 30-годишнина в България.
• Бяха заделени 10 милиона лева от държавния бюджетен излишък за финансиране на бездетни двойки в България.
• Бяха гласувани допълнителни 10 милиона лева за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми
• Беше основан Център “Фонд за асистирана репродукция”
• Постави се началото на сътрудничеството с Българси форум на бизнес лидерите и подпомагането на двойките с репродуктивни проблеми от бизнеса
• Организираха се пресконференции по градове и запознаване на медиите с репродуктивните проблеми