• Издадени информационни материали и разпространени в Пловдив, Варна, Свиленград и Сливен
  • Разработен сценарий за седмични телевизионни предавания, излъчвани по ТВ Европа
  • Реализирани информационни борси в Сливен, Варна, Свиленград и Пловдив
  • Подпомогнати около 40 жени с дарителски кампании и частни дарения
  • Стартирана програма със Сибанк за целево кредитиране на лечението на безплодието
  • Съвместна инициатива със сдружение Зачатие и включване в организацията на Ден на репродуктивното здраве през месец юни
  • Пресконференции по градове и запознаване на медиите с репродуктивните проблеми
  • Коледен благотворителен бал
  • Разработване и стартиране в град Варна на Национална програма за социална и психологична адаптация на двойки с репродуктивни проблеми
  • Благотворителен концерт в Свиленград