На 14-ти юни Бургас стана домакин на среща на Националния младежки форум (НМФ). НМФ е неправителствена организация, която представлява интересите на младите хора, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси. Форумът на младежите си поставя за цел и да осигурява ефективен диалог с институциите, вземащи решение за младежката активност в Европа.
 
Екипът на “Искам бебе” – Бургас беше поканен от НМФ да разкаже за дейността на фондацията, а в проведената среща участваха общо 37 организации от цялата страна. “Искам бебе” беше представена от Ваня Христова – координатор на фондацията за Бургас и психологът ни там Ани Михайлова. Интересът на младите хора към темите за демографията, репродуктивното здраве, емоционалното здраве и благотворителността се оказаха ключови и заинтересуваха голямата част от присъстващите. Младите хора застанаха твърдо зад идеите ни за съвместна работа – за обучение на доброволци, за включване на млади психолози в райони, в които “Искам бебе” няма представители, за организиране на програми, свързани с профилактиката на младежкото здраве.