Младите българи – архитекти на промяната

Младите българи - архитекти на промяната

Проект “Младите българи-архитекти на промяната”
(идентификационен номер на проекта: 25-00-34/ 12.07.2023г.) се изпълнява от фондация “Искам бебе” с финансовата помощ на Министерство на младежта и спорта по програма Национална програма за изпълнение на младежките дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023г.

Място на провеждане еднодневни обучителни семинари:
Пловдив, Враца, Бургас, Варна, Габрово, Смолян, Стара Загора, София, Хасково, Кюстендил, Велико Търново, Русе

 

Карта с обучителните семинари

За да растат и да се развиват в добро здраве, подрастващите се нуждаят от информация, възможности за развитие на житейски умения, здравни съвети, които са разбираеми, подходящи и ефективни. Необходимо е стартирането на сериозна информационна кампания, наблягаща на здравословния начин на живот, балансирано хранене, оптимална активност и профилактиката на репродуктивното здраве на младите хора у нас. Целта на проекта е да се информират максимален брой млади хора (възраст 18-29 години: студенти, работещи, млади хора, които са с по-малки възможности и такива от групата NEETs ) на територията на цялата страна за рисковете, които крие неглижирането на репродуктивното и психичното здраве, стреса, неактивния начин на живот, нездравословното хранене. Физическото и психично здраве са ключов елемент на социалното благополучие и основна цел, залегнала в изпълнение на дейностите на проекта. Специфичните му цели са: 1. Стимулиране на активността на младите хора и здравословния начин на живот като еталон 2. Формиране на социално отговорно поведение 3. Промотиране на психичното здраве на младите хора 4. Превенция и подобряване на репродуктивното здраве на младежите 5. Насърчаване на младежкото доброволчество Дейности за постигане на целите: създаване на специализиран youtube-канал и Фейсбук страница, кратки видеоклипове за здравословния начин на живот, информационна кампания с печатни материали – национално покритие, публичност по Програмата и проекта, провеждане на 12 (дванадесет) еднодневни обучителни семинара. Проектното предложение е в съответствие със спеццифичните цели на Ключова област 2:” Младежки инициативи и кампании” и е основано на Стратегическа цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот- Опиративна цел 6.1.: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здрвословно хранене, физическа активност и спорт, Оперативна цел 6.2.:”Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите от Националната стратегия за младежта 2021-2030. То отговаря напълно и на ключови Европейски младежки цели, част Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.:Приобщаващи общества, Информация и конструктивен диалог, Качествено обучение, Младежки организации и европейски програми. Изпълнението на проекта ще създаде условия и предпоставки за изграждане на социално отговорно поведение в младите, ще ги насърчи към активен начин на живот и здравословно хранене, ще подпомогне частично борбата с демографската криза в България.