Младите българи – архитекти на промяната

Младите българи - архитекти на промяната

Проект “Младите българи-архитекти на промяната”
(идентификационен номер на проекта: 25-00-34/ 12.07.2023г.) се изпълнява от фондация “Искам бебе” с финансовата помощ на Министерство на младежта и спорта по програма Национална програма за изпълнение на младежките дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023г.

Обща цел на проекта:
Проектът „Младите българи-архитекти на промяната“ цели да информира и мотивира младите хора в България за важността на здравословния начин на живот, активното участие в обществото и подобряването на репродуктивното и психичното здраве. Този проект обхваща младежи от 15 до 29 години, като акцентът е поставен на разнообразни групи млади хора, включително NEETs (младежи, които не учат, не работят и не се обучават), хора с увреждания, и тези от малцинствени общности.

Основни дейности и резултати:

 1. Създаване и поддържане на информационни канали:
  • YouTube канал: Създаден за предоставяне на аудиовизуални материали, които обучават и информират младежите за здравословни практики и социална ангажираност.
  • Facebook страница: Инструмент за непосредствено взаимодействие с младежите, където се публикуват актуални новини, статии и информация за предстоящи събития.
 2. Изготвяне и разпространение на информационен сборник:
  Публикация, съдържаща изчерпателна информация по ключовите теми на проекта, раздадена на семинари и чрез координатори в различни градове.
 3. Провеждане на обучителни семинари:
  Дванадесет еднодневни семинара в различни градове на страната, целящи да образоват и вдъхновят младежите да предприемат активни стъпки към здравословен начин на живот и социална ангажираност.

Специфични цели на проекта:

 • Стимулиране на активност и здравословни навици сред младите хора.
 • Формиране на социално отговорно поведение.
 • Промотиране на психичното и репродуктивното здраве.
 • Насърчаване на младежкото доброволчество и участие в обществения живот.

Резултати:
Увеличаване на осведомеността и ангажираността на младите хора в области, засягащи тяхното здраве и социално благополучие, както и формирането на дългосрочни позитивни навици.

Фондация „Искам бебе“ и нейните партньори се ангажират с мисията да подкрепят младежите в България чрез иновативни подходи и образователни ресурси, насърчаващи здравословен и активен начин на живот.

12 еднодневни обучителни семинари за младежи
Пловдив, Враца, Бургас, Варна, Габрово, Смолян, Стара Загора, София, Хасково, Кюстендил, Велико Търново, Русе

Карта с обучителните семинари
Сборник “Здрави и активни”
Изтеглете го от  ТУК
здравословно хранене; активен начин на живот; профилактика и превенция на репродуктивното и психичното здраве; наръчник на предварителните изследвания при жената и мъжа; други полезни съвети и добри практики

Галерия от проведените обучения в 12-те града

София (заключителен)

28.02.2024 г, УНСС – зала “Тържествена”

Гости: проф. д-р Димитър Димитров – Ректор на УНСС, Силвия Петрова от Министерство на младежта и  спорта, доц. д-р Петко Стефановски – зам. министър – Министерство на здравеопазването, Здравка Величкова – БАСРЗ, Петър Цинцърски – Български Червен кръст и доц. д-р Ирен Цочева – Завеждащ Отделение по педиатрия на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” Брой участници: 98

Русе

11.02.2024 г, Общински младежки дом

Гост – заместник-кмета на Община Русе Енчо Енчев  Брой участници: 37

Смолян

18.11.2023 г, Регионален исторически музей „Стою Шишков“

Брой участници: 55

Кюстендил

28.10.2023 г, Общински театър Кюстендил

Брой участници: 33

Стара Загора

23.02.2024 г, Аулата на Медицински факултет – Тракийски университет

Гости: заместник-кмета на Община Стара Загора – Павлина Делчева и декана на МФ на ТУ – Доц. д-р Юлиан Ананиев  Брой участници: 32

Хасково

19.01.2024 г, Филиал Хасково към Тракийски университет

Гости:- заместник-кмета на Община Хасково Мария Вълчева Брой участници: 53

Пловдив

17.11.2023 г,  Медицински университет Пловдив, Учебен корпус 2

Брой участници: 48

Варна

10.09.2023 г,  Зала „Варна“ – сградата на Община Варна

Гости: Иван Портних – кмет на Община Варна и проф. д-р Емил Ковачев, управител на СБАГАЛ-ЕООД-Варна и ръководител на катедрата по акушерство и гинекология в Медицински университет-Варна  Брой участници: 39

Габрово

16.02.2024 г, Художествена галерия “Христо Цокев”

Гост – заместник-кмета на Община Габрово – Невена Минева Брой участници: 37

Велико Търново

15.12.2023 г, Филиал Велико Търново към МУ-Варна

Гост – Росица Димитрова – директор на дирекция “Социални дейности и здравеопазване” в Община В. Търново Брой участници: 66

Враца

29.10.2023 г, Младежки център Враца

Брой участници: 40

Бургас

09.09.2023 г, Центъра за съвременно изкуство и библиотека

Гости: Йорданка Ананиева – зам. кмет на Община Бургас  и Цанко Цанков – национален шампион по плуване Брой участници: 41

Видеа, реализирани по проекта