За втора година Община Казанлък стартира прием на документи по общинската програма за подпомагане лечението на двойки с репродуктивни проблеми от региона. Документите се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа за периода от 16 февруари до 31 март. Критериите, на които трябва да отговарят кандидатстващите за финансова помощ по програмата са публикувани на сайта на Община Казанлък: 
 
Финансовото подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Казанлък, стана възможно след като в края на 2013 г. Общинският съвет прие Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на общината и в бюджета на Община Казанлък за 2015 г. бяха предвидени средства в размер на 8 000 лв.