Кандидатстващите двойки за отпускане на финансиране от общинския фонд “Ин витро” в Димитровград вече могат да подават документите си в местната администрация като срокът, с който разполагат е до 15 септември. Предвиденият от общината бюджет се разпределя според условията на приетия правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград. След гласувана допълнителна промяна в правилника, за финансиране могат да кандидатстват и бременни жени с автоимунни заболявания, чието навременно лечение може да избегне усложнения и да спомогне за нормалното износване на плода, и раждането на здраво дете. 
 
Критериите за финансово подпомагане на нуждаещите се, както и необходимите документи, могат да се видят на сайта на Община Димитровград, в раздел “Дейности и услуги”: 
 
 
Попълнените документи се внасят на гише No 1 в сградата на общинската адиминстрация на първи етаж.
За допълнителна информация, желаещите да кандидатстват, могат да се обръщат и към координатора на  “Искам бебе” за Димитровград – Антоанета Стеафонова, тел.: 0884 891 277, e-mail: toni_nikolova72@abv.bg.