Проект Вдъхновени за промяна

Проект „Вдъхновени за промяна“

ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА
“СОФИЯ СПОРТУВА“ на Столична Община

СПОРТ ЗА ВСЧИКИ
Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Столична община (2022-2030 г.)

Проектът има за цел д популяризира спорта и физическата активност като здравословен начин на живот и има за цел да мотивира младежите да спортуват пълноценно и ефективно самостоятелно, както и дава насоки за здравословно хранене и намаляване на стреса с цел подобряване на репродуктивните функции на организма. Ползите от физическата активност, в това число и редовните занимания със спорт през целия живот, допринасят за поддържане на добро здравословно състояние и понижават риска от редица заболявания. Доклад на СРЗИ отчита задълбочаване на проблема със затлъстяването при децата и младежите в столицата. Небалансираното хранене, също така, допринася за повишаване на алергичните състояния при подрастващите. С проектното ни предложение отговаряме на нуждата от целенасочени действия за повишаване на физическата култура на учениците и изграждането на навици за движение, които ще допринесат за подобряване на общото им здравословно състояние.

 

Основната ни идея е, чрез иновативни дигитални инструменти, да запознаем младите хора в София с начините за придобиване на навици за здравословен начин на живот чрез практикуването на физическата активност и здравословно хранене. Предоставяйки специализирана информация към младите хора относно това колко важни са спортът и разумното хранене за здравословния им статус и личностното им развитие, им предлагаме ефективни и лесни решение на въпросите как да си изградят правилни житейски навици.

Проектното предложение включва информационна и ПР кампания, съобразена с изискванията за публичност на Програмата – изработване и разпространение на прессъобщения и информационни дигитални материали, публикации в комуникационните канали на фондацията, разпространение на информация в медиите и комуникация с техни представители.
В заложените дейности е предвиден и вътрешен мониторинг и анализ на проекта, както и изготвяне на финансов и съдържателен отчет след приключване дейностите на проекта. Създадените продукти ще бъдат публични и достъпни.