ДО: Д-Р СТ. ХАСЪРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПО
 
Копие: ДО УС НА НПО
 
Уважаеми д-р Хасърджиев,
 
Обръщаме се към Вас от името на фондация „Искам бебе” и фондация „Майки за донорството” – неправителствените организации, работещи от години в сферата на защита правата на хората с репродуктивни проблеми и майките – донори на репродуктивен материал, за да изразим категоричното си несъгласие с изявлението на г-жа Мариана Александрова, управител на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром”, член на управляваната от Вас Националната пациентска организация.
Поводът е дадената пресконференция на 18 юли т.г. и коментиране на работата на ЦАР и специалистите по асистирана репродукция. Преди всичко отбелязваме, че представители на „Искам бебе” и „Зачатие” са членове на Обществения съвет на Центъра за асистирана репродукция от самото му създаване през 2009 година до днес и имат пряко наблюдение върху работата на ръководството на Фонд ин витро. В това си качество не веднъж сме ангажирали общественото внимание с конкретна статистика, успеваемост на ин витро клиниките, проблеми и възможности за решаването им. 
 
Искането на оставката на ръководството на ЦАР е неоснователно и обвиненията към д-р Мария Георгиева са безпочвени, неверни и накърняват доброто име и престиж както на  директора, така и на институцията като цяло.
 
Изцяло подкрепяме становището на Сдружение „Зачатие” публикувано на 18 юли 2017 г. и отбелязваме за пореден път, че сме удовлетворени от изводите и препоръките към Доклада от Одита на Сметната палата. След 9-месечна обстойна проверка, изводите са  че публичните средства за асистирана репродукция са разходвани оптимално и са постигнати много добри коефициенти успеваемост, равни с европейските.
 
В изявлението на г-жа Александрова е цитирано проучване сред пациентите, което не е предоставено с необходимия инструментариум, за да претендира за точност на данните. Така че се обръщаме към Вас с молба да публикувате официално на страницата на НПО броя на анкетираните лица, поставените въпроси към пациентите, както и обобщените данни. Това е необходимо с цел коректното информиране на пациентската общност, на което винаги сме били стожер през годините. 
 
Хвърлянето на неоснователни твърдения в публичното пространство, подаване на неверни данни и уронване обществения имидж на лекари и институции е не просто недопустимо, но е в разрез с всички етични норми. Още повече когато това касае една огромна пациентска общност. Именно поради това молим Етичната комисия към НПО да разгледа писмото ни и да вземе отношение по поставения въпрос. 
 
Считаме, че като организации, работещи в обществена полза, е необходимо взаимно да пазим градения си авторитет и заслуженото доверие. 
 
 
С уважение,
 
Мария Янева
Председател на УС
Фондация „Искам бебе”
 
Мариела Великова
Председател на УС
Фондация „Майки за донорството”
 
19 юли 2017 г.