Биопсия на маточната шийка

Биопсия на маточната шийка е медицинско изследване, което се извършва с диагностична цел. В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?Биопсия на маточната шийка се препоръчва да се проведе при следните две основни нарушения на женската полова система:
– неправилни маточни кръвотечения;
– постменопаузална метрорагия (обилно маточно кръвотечение след менопаузата).

Други причини, при които е необходимо да се извърши биопсия на шийката на матката са:

– определяне фазата на менструалния цикъл по ендометриума (лигавицата на маточната стена);

– изследване на абнормена дебелина на ендометриума в менопаузата;

– оценка на причините за безплодие;

– оценка на отговора на хормонална терапия, ако се провежда или вече е проведена;

– причина за развитие на инфекциозен процес.

Необходима ли е предварителна подготовка?

При биопсия на маточната шийка не е необходима предварителна подготовка от страна на пациента. Нужно е лекарят да обясни етапите на манипулацията и нейното значение за диагнозата на даденото заболяване, както и да подготви психически пациента за предстоящото изследване.

Метод на провеждане на изследването

За извършване на биопсия на маточната шийка не се налага предварително обезболяване (краткотрайна венозна анестезия), но понякога (при желание на пациентката) може да се извърши. Пациентката лежи спокойно на гинекологичния стол, докато специалистът с помощта на спекулум разтваря входа и стените на влагалището, за да се открие видимост към шийката на матката. След това с помощта на тънка тръбичка, завършваща с щипчица, специалистът взима частица от маточната шийка. Взетият материал се изпраща в лаборатория, където се микроскопира.

Какво ще усещате по време на изследването?

По време на биопсия на маточната шийка пациентките не усещат болка. Възможно е леко неприятно усещане за боцкане и дискомфорт, които отминават бързо, тъй като манипулацията е краткотрайна. Възможно е в рамките на 2-3 дни да има слабо кървене през влагалището.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При извършване на биопсия на маточната шийка рискове и усложнения може да настъпят в изключително редки случаи. Рисковете може да са:

– кръвоизлив;

– проникване на инфекция, ако не се работи с добре почистени стерилни инструменти;

– перфорация.

Резултати от проведеното изследване:

– нормални стойности: не се установяват ракови или абнормални клетки, липсват сраствания и разраствания на тъканите.

– отклонения от нормата: измененията, открити при биопсия на маточната шийка се наричат цервикална интраепителна неоплазия – CIN. В зависимост от тяхната тежест, измененията се разделят на следните степени:

– лека – CIN1;

– умерена – CIN2;

– тежка – CIN

CIN 1 – дава информация, че при биопсията са открити леки тъканни промени. Голяма част от жените с такива резултати не се нуждаят от лечение, тъй като измененията изчезват спонтанно. Все пак, при някои жени те не изчезват и могат да доведат до заболяване, което се нуждае от лечение. Това налага проследяване на жените с такива резултати.

CIN 2 – показва наличие на умерени тъканни изменения. Възможността промените да се задълбочат е значителна, затова на жени с такива резултати се препоръчва лечение за отстраняване на засегнатия участък, за да се намали риска от развитие на раково заболяване. CIN 3 – дава информация за наличие на сериозни тъканни изменения – на всички жени с такива резултати се препоръчва лечение за отстраняване на засегнатия участък, за да се намали риска от развитие на раково заболяване.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Биопсия на маточната шийка не трябва да се извършва при наличие на инфекциозни процеси, поради риск от разпространение на инфекцията.

Източник: framar.bg