Двурога матка

Двурогата матка, често определяна като “матка с форма на сърце”, представлява вид вродена малформация на матката, при която горната част от тялото на матката се оформя от два “рога”.

 

Оформянето на двурога матка става през ембриогенезата, когато е увреден процеса на сливане в горната част на Мюлеровите канали. В резултат долната част на тялото на матката е нормално, а горната е раздвоена.

 

Тежестта на засягане от двурога матка е различна. Съществува голяма вариация на степента и локализацията на сливането на Мюлеровите канали, като няма определен брой типове, отговарящи на стриктни медицински дефиниции. Процесите на сливане и реабсорбция на Мюлеровите канали може да бъде засегната в различна степен.Степента на засягане може да определи вероятността за бременност с нормална продължителност.

Бременностите при наличие на двурога матка обикновено се считат за такива с висок риск и изискват особено внимание, поради съчетанието с нисък репродуктивен потенциал.

 

Аномалията се свързва с честата поява на няколко репродуктивни смущения:

 

1. Рекурентни спонтанни аборти – репродуктивният потенциал при двурога матка обикновено се измерва в честота на живи раждания

 

2. Преждевременни раждания – в 15-25% има преждевременно раждане. Причината бременността да не може да достигне до термин при двурога матка е, че плодът расте в едно от стесненията в горната част на матката. Друга причина е скъсена маточна шийка.

 

3. Повишена честота (40-50%) на седалищно предлежание при частично двурога матка

Деформации- поколението на майки с двурога матка са с повишен риск за възникване навродени малформации.

 

В миналото двурогата матка се е считала за причина за безплодие, но по-скорошни проучвания не показват такива данни.

 

Диагностицирането на двурога матка се прави чрез гинекологична сонография и ЯМР. Тези изследвания обаче се правят рядко при безсимптомни жени и аномалията може да остане не открита до бременност или раждане. Други изследвания, с които може да се открие двурога матка, са хистеросалпингографията и хистероскопията, които обикновено се правят при търсене на причина за инфертилитет.

 

Източник: zdrave.bg