Здравната каса – Хормони, Направление, Вноски

Кои хормони се поемат от Здравната каса?

 

Често си задаваме въпроса: „дали при посещение при ендокринолог с направление от личен лекар във връзка с повишен ТSH допълнителните изследвания на хормони и ехография трябва да се покрият от Здравната каса или ще следва да ги заплатя?”

В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща изследванията на следните хормони:
1. FT4,
2. TSH,
3. LH,
4. FSH,
5. Prolaktin,
6. Estradiol,
7. Testosteron,
8. Progesteron
и
9. „Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO”, т.нар. MAT.
За извършването им лекарят-специалист следва да издаде “Направление за медико-диагностична дейност”.

Хормоните TSH и FT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия лекар.

Какъв да бъде броят на изследванията на хормоните и кои да бъдат те, преценява лекуващият лекар. Медицинското направление за медико-диагностични дейности е валидно до 30 календарни дни от издаването му.
НЗОК не заплаща специализираната медицинска дейност „Ехография на щитовидната жлеза” – то е за сметка на пациента.

 

Може ли личният лекар да ми даде направление за изследване на тиреотоксикоза (хиперфункция на щитовидната жлеза)?

 

При необходимост и по преценка на личния лекар, той може да ви издаде направление за изследванията на хормоните TSH и FT4. С посочената от вас диагноза „Тиреотоксикоза”, подлежите на диспансерно наблюдение със съответния брой прегледи и изследвания при лекар-специалист по ендокринология и болести на обмяната на веществата. Пациенти, страдащи от тиреотоксикоза, се наблюдават диспансерно от лекар-специалист по ендокринология и болести на обмяната в продължение на десет години. Консултативните прегледи се провеждат три пъти годишно със снемане на общ клиничен статус, с насоченост към сърдечносъдовата, нервната и храносмилателната система, и очен статус, ЕКГ. Един път в годината се изследват хормоните FT4 и TSH, както и кръвната захар.

Един път на две години подлежите на консултация с кардиолог и със специалист по очни болести.

 

Колко вноски трябва да платя, за да имам достъп до здравната система?

Съгласно чл. 109 от Закона за здравното осигуряване здравно-осигурителните права на хората, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват в случай, че не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Хората с прекъснати здравно-осигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на човека е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравно-осигурителна каса. Тоест, за да имате право да ползвате безплатна медицинска помощ през юни 2015 г., ще трябва да сте платили не по-малко от 33 месечни здравно-осигурителни вноски от май 2012 г. до март 2015 г. включително. Правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски при условие, че сте платили всички здравно-осигурителни вноски през последните 36 месеца.

Осигурителните вноски по ЗЗО се внасят по банковата сметка за здравно-осигурителни вноски на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите – ТД на НАП, по постоянен адрес.

Източник: myclinic.bg