Стволови клетки

  1. Какво представляват

Какво представляват стволовите клетки? Какво ги отличава от останалите клетки в тялото?

Това са незрели, първични клетки, които имат способността да се самовъз­про­из­веждат, както и да се превръщат в различни видове специализирани клетки, изграж­да­щи нашите тъкани и органи. Те са уникалните универсални градивни блокчета на организма.

От стволови клетки са произлезли всички наши тъкани и органи – без тях би било невъзможно да растем, да се развиваме, да се възстановяваме след боледуване.

Стволовите клетки са нашият скрит запас универсална глина, който има способността постоянно да се самовъзпроизвежда, а при нужда да се активира и превръща в точно такива „резервни части“, каквито са необходими на организма ни.

Вече повече от половин век медицината ги ползва за лечение на десетки животозастрашаващи болести, а в последните години се разработват стотици нови терапии.

Разбира се, стволовите клетки в никакъв случай не бива да бъдат приемани като някаква съвременна панацея, макар че стволовоклетъчната трансплантация спасява живота на близо 50 000 души в света всяка година.

Стволовите клетки са първичните клетки, от които се развиват всички останали видове в нашия организъм. Заради уникалната им способност да се възпроизвеждат и превръщат в различни специализирани клетки, те са познати като „резервните части на организма”. Откриването им преди повече от 50 години дава надежди на човечеството, че ще бъде възможно да се преборят някои от най-тежките и коварни заболявания на съвремието. Стъпка по стъпка тези надежди се сбъдват и днес стволовите клетки са утвърдено лечение за десетки болести, като са спасили хиляди животи. Подобен вид лечение е широкопознатата трансплантация на костен мозък.

  1. Как се използват. Лечебни свойства

Какво прави стволовите клетки толкова интересни за медицината?

Казано най-простичко, те са едновременно и “резервни части”, и “ремонтна бригада” за телата ни.

За разлика от всички останали клетки в тялото, които са ограничени в своите специфични функции и задачи, само стволовите клетки умеят две ключови неща: те могат да се самовъзпроизвеждат и могат да се превръщат в различни специализирани видове клетки в зависимост от нуждите ни. Така те постоянно правят възможни процесите на развитие и възстановяване в организма.

Именно с това се обяснява и лечебният им ефект при огромен брой утвърдени и още повече прохождащи терапии за някои от най-значимите заболявания. Различните типове стволови клетки подпомагат оздравяването и с отделяните от тях огромна палитра биологично активни молекули – растежни фактори и вещества с противовъзпалително и регенеративно действие.

Терапиите със стволови клетки са една от най-бързо развиващите се области в съвременната медицина. Големият потенциал на стволовите клетки намира непрекъснато нови форми на приложение за борба с някои от най-коварните заболявания на съвремието.

Информацията, която ви предоставяме има за цел да ви даде обща представа за различните възможни медицински приложения на стволовите клетки. Заради бързото развитие на медицинската наука информацията тук не е непременно актуална, пълна или изчерпателна и не бива да бъде приемана като заместител на консултация от квалифициран медицински специалист.

Дали и доколко стволовите клетки биха могли да са подходящо лечение в случай на медицинска нужда може да бъде преценено само и единствено от лекуващия екип във всеки отделен конкретен случай, а крайният успех на лечението зависи от множество фактори – какво е заболяването и в какъв стадий се намира, има ли съпътстващи диагнози, какви са възрастта и теглото на пациента, на каква терапия е бил подлаган до момента и пр.

Въпреки че стволови клетки вече се използват успешно в лечението на десетки животозастрашаващи заболявания, те не са панацея. Внушението, че със стволови клетки може да се излекува практически всяка болест, че те са своеобразна “здравна застраховка” не почива на научни доказателства и е откровено манипулативно.

Размиването на границата между вече утвърдени терапии и такива, които се намират в етап на клинични изпитвания или дори в зоната на научния експеримент, е друга често срещана спекулация по темата.

  1. Как се съхраняват. Какво е банкиране на стволови клетки?

Банкиране – в нашата област това означава не просто съхранение на стволови клетки за N години.

Банкирането обхваща всички процеси от получаването, транспортирането и анализите за годност и безопасност през специализираната високотехнологична обработка, замразяването и съхранението при ултраниски температури до предоставянето за лечение на доказано годна и безопасна единица за трансплантация.

Банкирането на стволови клетки е високорегулирана и контролирана дейност, подчинена на специалното евеорпейско и национално законодателство в областта на трансплантациите.

Кой може да банкира стволови клетки?

Законът е категоричен: дейностите по получаване, обработка, съхранение и предоставяне на стволови клетки за лечение могат да се извършват САМО от лечебни заведения с издадено специално разрешение (лиценз) за това.

Тъканните банки са специален вид лечебни заведения, чиято дейност е именно получаване, обработка и предоставяне на клетки и тъкани за трансплантация.

Важно е да знаете, че за да има право да предлага такава услуга в дадена страна, една банка трябва да има издадено разрешение от съответната национална агенция, контролираща дейностите по трансплантация.

Източник: https://www.bioregeneration.bg/