Пункция на киста

Какво представлява пункцията на киста под ултразвуков контрол?

 

Пункцията на киста на яйчника под ултразвуков контрол е процедура, алтернативна на лапароскопската или отворената коремни операции. Прилага се при фоликуларни и ендометриозни кисти. Техниката прилича много на пункцията на фоликули при ин-витро процедурите. Извършването на процедурата отнема приблизително 20 мин.

 

Как се извършва пункция на киста под ултразвуков контрол?

 

Пункцията се извършва под действието на пълна краткотрайна венозна анестезия под ултразвуков контрол през влагалището. С помощта на аспирационна игла, поставена на накрайника /трансдюсера/ на ултразвуковия апарат, се преминава през вагината, осигурява се достъп до яйчника и се прониква в капсулата на яйчниковата киста. Ултразвуковият контрол позволява да се проследи как точно иглата прониква в капсулата и как съдържимото ú се аспирира напълно. При пунктирането на ендометриозна киста, след аспирация на съдържимото на кистата, кухината ú се промива неколкократно с етоксисклерол – вещество на алкохолна основа, което има за цел да обгори капсулата на кистата и тя да не произвежда повече съдържимо. Съдържимото на кистата и в двата случая (фоликуларна или ендометриозна киста) се изпраща за хистопатологично изследване.

 

Кога се прилага пункция на киста под ултразвуков контрол?

 

Прилага се, когато кистата е с размер до 3 см, има вид на функционална киста – правилни очертания, гладки вътрешни и външни стени, еднокамерна е и има бистро течно съдържимо или има вид на ендометриозна („шоколадова”) киста.
Пристъпва се към пункция, когато кистата не се повлиява от консервативно лечение с хормонални препарати /противозачатъчни/ повече от три месеца.

 

Какъв е минималният болничен престой при пункция на киста под ултразвуков контрол?

 

– 2 часа

 

Какви са противопоказанията за пункция на киста под ултразвуков контрол?

 

  • задължително предварително се изследва туморен маркер СА-125, за да се изключи риска кистата да е злокачествена, при което пункцията е неприложима
  • възпалителни заболявания на женските полови органи.

Източник: shterevhospital.com