Член на УС от 2008 г. до 2018 г. и координатор за Пловдив