Свери биологичния си часовник! От теб зависи!

Koga.bg лого

Проект „Свери биологичния си часовник! От теб зависи!“
се реализира от фондация “Искам бебе” в партньорство с Район “Надежда” – СО, 15 СУ „ Адам Мицкевич“ и 153-то спортно училище „ Неофит Рилски“

 

герб София

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
ПРОГРАМА „ЕВРОПА“ 2023 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Програма Европа

Проектът има за цел да насърчи младите хора в София да се ангажират със семейното планиране, личностното и професионално развитие чрез използване на иновативни технологии. Чрез разработване на уеб-базирано мобилно приложение и създаване на Фейсбук страница, проектът предоставя на младите хора достъп до информация и ресурси свързани със семейното планиране. Организират се лекции-дискусии с участието на специалисти, а също така се провежда конференция с партньорите в проекта. Чрез тези дейности се очаква обхванатите млади хора да бъдат около 300 по време на събитията по проекта и около 1500 чрез приложението и Фейсбук страницата. Очакваните резултати включват промяна в нагласите и поведението на младите хора и медийно отразяване на проекта.